O nas

Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Przetargi


 Rozeznanie rynku ROZ2019/8 - ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ. 09 grudnia 2019

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania: ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ.

Dokumenty do pobrania: 

Protokół z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 (formularz oferty)

[ZAKOŃCZONE] Rozeznanie rynku ROZ2019/6 - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO-UZUPEŁNIENIE. 06 grudnia 2019

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania: ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO-UZUPEŁNIENIE.

Dokumenty do pobrania: 

Protokół z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 (formularz oferty)

Załącznik nr 2 (specyfikacja techniczna)

 Rozeznanie rynku ROZ2019/5 - ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO DLA 10 PRACOWNIKÓW PLACÓWKI Z ZAKRESU KOMUNIKACJI Z OSOBAMI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI. 22 listopada 2019

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO DLA 10 PRACOWNIKÓW PLACÓWKI Z ZAKRESU KOMUNIKACJI Z OSOBAMI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

Dokumenty do pobrania: 

Protokół z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 (formularz oferty)

Załącznik nr 2 (wykaz usług szkoleniowych Wykonawca)

Załącznik nr 3 (wykaz usług szkoleniowych Trener)

[ZAKOŃCZONE] Rozeznanie rynku ROZ2019/4 - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO. 22 listopada 2019

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania: ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Dokumenty do pobrania: 

Protokół z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 (formularz oferty)

Załącznik nr 2 (specyfikacja techniczna)

[ZAKOŃCZONE] Rozeznanie rynku ROZ2019/3-PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ORAZ  WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ WWW.DSCM.COM.PL. 07 października 2019

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania: PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ORAZ  WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ WWW.DSCM.COM.PL

Dokumenty do pobrania: 

Protokół z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 (formularz oferty)

Załącznik nr 2 (oświadczenie)

[UNIEWAŻNIONE] Rozeznanie rynku ROZ2019/2-DOSTOSOWANIE STRONY WWW.DSCM.COM.PL DO STANDARDÓW WCAG 2.1. 10 września 2019

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania: DOSTOSOWANIE STRONY WWW.DSCM.COM.PL DO STANDARDÓW WCAG 2.1.

Dokumenty do pobrania: 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 (norma EN 301 549 V2.1.2.)

Załącznik nr 2 (Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia)

Załącznik nr 3 (formularz oferty)

Załącznik nr 4 (oświadczenie) 

[ZAKOŃCZONE] Rozeznanie rynku ROZ2019/1-BUDOWA PARKINGU (MIEJSC POSTOJOWYCH) DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM WRAZ Z WEWNĘTRZNYM ODCINKIEM DOJAZDOWYM  PRZY WEJŚCIU DO CENTRUM MEDYCZNEGO DSCM

03 września 2019

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania: BUDOWA PARKINGU (MIEJSC POSTOJOWYCH) DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z WEWNĘTRZNYM ODCINKIEM DOJAZDOWYM  PRZY WEJŚCIU DO CENTRUM MEDYCZNEGO DSCM.

Dokumenty do pobrania: 

Protokół z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 (projekt poglądowy)

Załącznik nr 2 (formularz oferty)

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe ZAM2018/5 -DOSTAWA I INSTALACJA WYPOSAŻENIA PRACOWNI RTG 27 marca 2018

Zaproszenie do składania ofert na DOSTAWĘ I INSTALACJĘ WYPOSAŻENIA PRACOWNI RTG.
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla  Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-20120.

Dokumenty do pobrania: 

Wynik zapytania ofertowego

Pismo w sprawie zmian zapytania ofertowego z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

 

Odpowiedź na pytania z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 (formularz oferty)

Załącznik nr 2 (oświadczenie o braku powiązań)

Załącznik nr 3 (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału)

Załacznik nr 4 (umowa)

Załącznik nr 5 (specyfikacja techniczna)

[ZAKOŃCZONE]  Zapytanie ofertowe ZAP2018/4 - PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO 21 luty 2018

Zaproszenie do składania ofert na PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA  PRZEBUDOWIE  FRAGMENTU PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZYCHODNI NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ PRACOWNI RTG.
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla  Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-20120.

Dokumenty do pobrania: 

Zapytanie ofertowe - komplet dokumentacji

Protokół z otwarcia ofert

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe ZAM2018/3 - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 21 luty 2018

Zaproszenie do składania ofert na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA  PRZEBUDOWIE  FRAGMENTU PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZYCHODNI NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ PRACOWNI RTG W FORMULE POD KLUCZ.
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla  Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-20120.

Dokumenty do pobrania: 

Wynik zapytania ofertowego

Zestawienie ofert

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 9 marca 2018r.

Rzut fragmentu parteru - instalacje sanitarne uzupełnienie (załącznik do odpowiedzi z dnia 9.03.2018r.) 

Schemat rozdzielnicy RG (załącznik do odpowiedzi z dnia 9.03.2018r.)

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 (formularz oferty)

Załącznik nr 2 (oświadczenie o braku powiązań)

Załącznik nr 3 (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału)

Załącznik nr 4 (umowa)

Załącznik nr 5 (dokumentacja projektowa)

Pomocniczy przedmiar w PDF

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe ZAP2018/2 - SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO 15 luty 2018

Zaproszenie do składania ofert na SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM W RAMACH PROJEKTU OBJĘTEGO POZWOLENIEM NA BUDOWĘ – DECYZJA NR 89/16 Z DNIA 14.03.2016 : "PRZEBUDOWY FRAGMENTU PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZYCHODNI NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ PRACOWNI RTG Z WYDZIELENIEM ODRĘBNEJ STREFY PPOŻ.”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla  Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-20120.

Dokumenty do pobrania: 

Zapytanie ofertowe - komplet dokumentacji

Protokół z otwarcia ofert

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe ZAP2018/1 - WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ 14 luty 2018

Zaproszenie do składania ofert na WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU PN.: „PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZYCHODNI DOLNOBRZESKIEGO SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
W BRZEGU DOLNYM NA POTRZEBY PRACOWNI RTG Z WYPOSAŻENIEM”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla  Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-20120.

Dokumenty do pobrania: 

Zapytanie ofertowe - komplet dokumentacji

Protokół z otwarcia ofert

 


Nasza oferta:

Współpracujemy z: