Dla pacjenta

Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Recepta przez internet


Posiadamy dedykowany adres e-mail: recepta@dscm.com.pl, na który można wysłać wniosek o wypisanie recepty.
Recepta zostanie przygotowana na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta.
W odpowiedzi na maila, otrzymacie Państwo informację o terminie odbioru recepty w placówce.
Recepty można odbierać w Rejestracji osobiście lub za pośrednictwem innej osoby posiadającej pełnomocnictwo do odbioru recept.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej zweryfikuje zasadności wystawienia wnioskowanych przez pacjenta leków, a także jego uprawnień do korzystania ze świadczeń NFZ oraz należnej mu refundacji.

Uwaga:
I. Wniosek musi zawierać tylko te leki, które są wpisane w karcie choroby.
II. W przeciwnym razie proszę dołączyć do wniosku stosowne zaświadczenie lekarskie, informujące o kuracji opartej na wypisanych lekach. Zaświadczenie lekarskie powinno być także okazane przy odbiorze recepty, celem wykonania kopii i dołączenia do akt historii choroby.

Wniosek musi zawierać poniższe elementy:
A) imię i nazwisko pacjenta
B) data urodzenia
C) nazwa handlowa leku
D) dawka leku
E) dawkowanie
F) ilość opakowań
Wzór wniosku do pobrania tutaj.


Nasza oferta:

Współpracujemy z: